Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Hantera ett astmaanfall

Vad ska du göra om du drabbas av ett astmaanfall? Det finns några saker att tänka på: ta det lugnt, ta din medicin, sök läkarvård om det inte blir bättre. Genom att följa din läkares råd om medicin kan du också minska risken för framtida anfall.

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Ta det lugnt

Att få ett astmaanfall kan vara obehagligt. Du kanske får panik när du inte får luft. Det är kroppens sätt att tala om att något är fel. Men regel nummer ett är alltid: Försök att ta det lugnt. Det gäller både om du själv får ett astmaanfall, och om du ska hjälpa någon annan. Ju mer kunskap du har om astma, desto lättare blir det att uppträda lugnt och metodiskt.

Och var inte rädd för att be om hjälp. Har du åtsittande kläder kan det kännas skönt att lossa på dem. Drick gärna lite vatten om du vill – det är inte farligt och kan inte förvärra din astma. Om besvären inte har gett med sig efter en stund, sök läkarvård. Är du det minsta osäker så ring sjukvårdsupplysningen 1177. Om det är akut, ring 112.

Ha alltid din luftrörsvidgande, snabbverkande medicin till hands

Ta din medicin

Ha alltid din luftrörsvidgande, snabbverkande medicin till hands. Din läkare kan skriva ut denna medicin som en separat blå inhalator, eller som en kombinationsinhalator.

Kombinationsinhalatorer innehåller en snabbverkande luftrörsvidgande medicin som dessutom har långvarig effekt tillsammans med en inhalationskortison. Fördelen med en kombinationsinhalator är att du snabbt får effekt på de akuta astmasymtomen, samtidigt som inhalationssteroiden behandlar orsaken till astmaattacken. Då minskar risken för återkommande astmaanfall.

Undvik framtida astmaanfall

Astma är en luftvägssjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i luftrören. Idag finns det effektiva läkemedel för att behandla astma. Om du tar din medicin så ska du kunna umgås med familj och vänner, vara utomhus, träna, sova hela natten – utan att behöva oroa dig för astmabesvär. Så ta hand om dig och följ din läkares råd kring förebyggande mediciner med inhalationskortison.