Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Ta vårt självtest

För att förstå hur stora dina besvär är kan du göra vårt självtest. Detta test syftar endast till att hjälpa dig göra en självskattning av dina symtom. En korrekt bedömning av din astma och andra riskfaktorer bör göras av en läkare.

Observera att om du är akut sjuk ska du kontakta 112 och behöver du råd så kontakta exempelvis 1177. Astma.com självtest är inte ett diagnosverktyg och ersätter inte ett utlåtande från en läkare, utan syftar till att öka medvetenheten om astma.

1. Har du besvär med hosta, slem, pip och väs i bröstet på grund av din astma?

Ja
Nej

2. Vaknar du på natten på grund av din astma?

Ja
Nej

3. Begränsas du av din astma i vardagen?

Ja
Nej

4. Behöver du använda din snabbverkande luftrörsvidgande medicin ofta?

Ja
Nej

5. Begränsar din astma dina möjligheter till sociala aktiviteter, såsom att träffa vänner/familj eller leka med barn eller husdjur?

Ja
Nej

6. Har din astma begränsat dina möjligheter att utöva fysisk aktivitet?

Ja
Nej

7. Har du varit sjukskriven de senaste 6 månaderna på grund av astma?

Ja
Nej

8. Har du behövt söka akut vård de senaste 6 månaderna på grund av astma?

Ja
Nej

9. Har du behövt behandling med kortisontabletter de senaste 6 månaderna på grund av en astmaattack?

Ja
Nej

Testet är nu avslutat.

Du svarade ja på 8 av 9 frågor.