Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Att leva med svår okontrollerad astma

Att ha svår okontrollerad astma kan påverka ditt liv på flera sätt. Du kanske måste göra oönskade förändringar i dina dagliga aktiviteter. Du kan få täta och förvärrade astmasymtom och astmaanfall, trots en omfattande behandling. Dessa astmaanfall kan inträffa flera gånger per år. De kräver ofta behandling med kortisontabletter. Ibland kanske du måste behandlas på sjukhus.

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Eftersom många som har svår astma inte nödvändigtvis ser så sjuka ut, kan de ibland bemötas av oförstående miner eller kommentarer när de måste avstå från någon aktivitet med familjen, vänner eller på jobbet.

Bara 1 av 5 träffar specialistläkare

Flera studier och rapporter har visat att personer med svår astma sällan är insatta i sin sjukdom. De vet inte att de har rätt att träffa en specialist och att det är möjligt att minska användningen av kortisontabletter. Bara 1 av 5 patienter med svår astma träffar en specialistläkare. De som ofta får astmaanfall hanteras vanligtvis inte annorlunda i primärvården jämfört med dem som inte har anfallen.

De flesta tyckte att de hade en någorlunda bra hälsa. Men när man började titta lite närmare på deras symtom, så visade det sig att deras hälsa och livskvalitet var mycket mer påverkad än vad de insåg från början.

Många inser inte hur sjuka de är

I en studie från 2021 (Patientperspektiv på att leva med svår astma i Danmark och Sverige – även kallad Voicestudien) tittade forskarna på hur personer som lever med svår astma upplever sin sjukdom, sjukvårdshanteringen av sjukdomen, och sin hälsorelaterade livskvalitet.

I studien bad man studiedeltagarna att värdera sin egen hälsa. De flesta tyckte att de hade en någorlunda bra hälsa. Men när man började titta lite närmare på deras symtom, så visade det sig att deras hälsa och livskvalitet var mycket mer påverkad än vad de insåg från början.

Behovet av att ofta använda kortisontabletter kan ge en bra bild av hur svår en persons astma är.
De flesta deltagare i Voicestudien använde kortisontabletter vid behov, men när man ser på detaljerna framgår att 96 % av dem fick två eller flera kurer med kortisontabletter varje år, på grund av astmaanfall.

Ta din svåra astma på allvar

Det är viktigt att du söker den vård du behöver för att behandla svår astma. Du har rätt att träffa en specialistläkare. Så vänta inte, sök vård redan nu.