Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Vad är astma?

Astma orsakas av en inflammation i lungornas luftrör. Ingen vet varför denna inflammation startar och varför vissa får astma, men miljö- och ärftliga faktorer spelar in. Om bägge eller någon av dina föräldrar har allergi är risken mycket större. Vissa utvecklar allergisk astma, andra utvecklar icke-allergisk astma.

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Extra känsliga luftrör

Oavsett vilken typ av astma du har så är luftvägarna mer eller mindre känsliga för irritation. Du får astmabesvär och det blir svårt att andas när luftrören drar ihop sig, särskilt om inte astman är bra behandlad med förebyggande inhalationsläkemedel. Då kan luftrören dra ihop sig och det bildas slem när du utsätts för saker i omgivningen, till exempel:

 • Ansträngning
 • Rök
 • Damm
 • Avgaser
 • Kyla
 • Parfymer

Dessa omgivningsfaktorer, som kallas triggerfaktorer, orsakar inte astman utan utlöser astmabesvären. Det händer bara om din astma är obehandlad, eller otillräckligt behandlad.

Det händer bara om din astma är obehandlad, eller otillräckligt behandlad.

Allergisk astma

Allergisk astma kallas ibland atopisk astma. Det innebär att kroppen börjar bilda antikroppar (IgE-antikroppar) när de utsätts för ett allergen, till exempel björkpollen. Dessa antikroppar cirkulerar i blodet och i luftvägarna med våra vita blodkroppar, och man kan ha dem utan några som helst allergiska eller astmatiska symtom. Det heter då att man är sensibiliserad mot ett visst allergen men ännu inte utvecklat någon allergi eller astma.

Senare kan det dock hända att en allergisk reaktion utlöses eller astman debuterar. Då sker en reaktion mellan allergenet och de tidigare bildade antikropparna som finns i kroppen.

Allergisk astma börjar ofta i ganska tidig ålder. Ungefär en tredjedel får symtom redan under sina två första år. De flesta har utvecklat sjukdomen innan det är dags att börja skolan. Allergin kan i sig bero på en mängd olika saker, till exempel:

 • Pälsdjur
 • Kvalster
 • Pollen
 • Mögel
 • Vissa sorters mat

Icke-allergisk astma

Icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna än hos barn. Den debuterar oftare lite senare i livet och man vet inte orsaken till den. Som vid många andra sjukdomar kan både arv och miljö spela in. Övervikt är en riskfaktor.

Vid icke-allergisk astma finns inga antikroppar mot någon allergen. Astmasymtomen vid denna form av astma kan i stället utlösas av en mängd olika faktorer, till exempel:

 • Rökning
 • Starka dofter
 • Stress och oro

Infektionsutlöst astma

Astma kan ibland debutera i samband med en infektion i luftrören, till exempel svårare förkylning eller en luftrörskatarr. Luftrören hos dig som har astma är extra känsliga och förkylningen kan göra det sämre när viruset angriper slemhinnorna i dina luftrör.

Framförallt hos små barn är det vanligt att astman är infektionsutlöst. Det innebär att barnet har astma bara under förkylningarna och inte däremellan. Det händer att barn får astmabesvär i samband med förkylning under sina första år – och sedan vid lite högre ålder så försvinner den helt. Astman växer bort.

Astma i historien

Termen "astma" nämns för första gången av Homeros i Iliaden, för att beskriva andningssvårigheterna och den öppna munnen hos den sårade Hector utanför Trojas murar. Ordet astma härstammar alltså från grekiskan och betyder ”att andas ut med öppen mun, att flämta”. Med andra ord: att drabbas av andnöd.

Den första beskrivningen av symtomet som en sjukdom hittar man redan år 131 f. Kr. Den grekiske läkaren och filosofen Aretaios skrev: ”När andningen blir försvårad genom löpning, gymnastik, ansträngning eller annat arbete kallas detta astma.”

En av de vanligaste lungsjukdomarna

I hela världen finns det ungefär 300 miljoner människor som har astma. Varje decennium beräknar man att antalet fall ökar med cirka 50 procent. Astma är idag en av de vanligaste lungsjukdomarna i västvärlden och antalet astmatiker ökar hela tiden. Det beror troligen på miljöfaktorer, till exempel dåligt ventilerade hus, bilavgaser eller luftförorenande industriutsläpp.

Astma i Sverige

Förekomsten av astma i Sverige är cirka 10%. Det innebär att ungefär 800 000 personer i Sverige har astma. Det är vanligare i de norra delarna än i de södra.

Det är fler kvinnor än män som drabbas av astma. I Sverige beräknar man att 57 procent av alla som har astma är kvinnor och 43 procent är män.

Framgångsrik forskning

Under de senaste 30 åren har synen på astma och astmabehandling förändrats påtagligt. Detta tack vare framgångsrik forskning och ökad kunskap.