Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Behandling av svår astma

Oavsett hur svår astma du har, börjar din behandling hos primärvården. Där kan en läkare undersöka dina symtom, ställa en diagnos och tillsammans med dig komma överens om din behandling. Men vad händer om din astma ändå inte blir bättre? Då finns ett antal ytterligare åtgärder som ni kan ta till. Till exempel en remiss till specialistvården

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Behandling inom primärvården

När du påbörjar din astmabehandling kommer du i första hand bli behandlad av en läkare inom primärvården. Hen kommer att utreda dina luftvägssymtom och ställa en diagnos. Utifrån detta får du en behandling som är anpassad för just dig. Därför är det viktigt att du är följsam till den behandling du och din läkare har kommit fram till.

Behandlingen innefattar att du verkligen undviker de faktorer som kan öka risken för en astmaförsämring, såsom rökning och eventuella allergiframkallande ämnen såsom pollen, pälsdjur, olika födoämnen med mera. Det är viktigt att du tar dina mediciner enligt ordinationen.

Oavsett astmans svårighetsgrad är målet med astmabehandlingen att din sjukdom ska vara välkontrollerad, att du är symtomfri, att dina lungor fungerar normalt och att din astma inte förvärras. Du ska kunna studera, arbeta, träna, ta hand om barnen, delta i olika fritidsaktiveter, sjunga, dansa eller vad det än är som du gillar att göra. Du ska alltså kunna leva ett gott liv trots att du har astma.

Oavsett astmans svårighetsgrad är målet med astmabehandlingen att din sjukdom ska vara välkontrollerad, att du är symtomfri, att dina lungor fungerar normalt och att din astma inte förvärras.

Blod-diff

Om din astma är svår att kontrollera med nuvarande behandlingar kan din läkare begära ett DIFF-test. Ett DIFF-test är ett blodprov som räknar antal vita blodceller, däribland eosinofiler. Förhöjda eosinofilvärden tyder på att man har en eosinofildriven inflammation. Detta kan hjälpa din läkare att bättre förstå din astma och avgöra vilket behandlingsalternativ som är rätt för dig.

Vad händer om jag ändå inte blir bättre?

Om din astmabehandling inte ger önskat resultat kommer din läkare att göra en systematisk bedömning för att finna orsaken. Det görs en noggrann genomgång av dina nuvarande läkemedel. Inhalationsteknik och följsamhet kontrolleras igen. Astmadiagnosen omprövas. Din sjukdomshistoria analyseras i detalj. Kanske finner man att du kommer i kontakt med astmautlösande ämnen på jobbet eller på fritiden. Eventuellt kommer du att få göra nya undersökningar såsom blod-diff.

Svaret kan vägleda din doktor till förbättring av din nuvarande behandling.

Remiss till specialistvården

Det finns en viss risk att den förnyade utredningen inte leder till god astmakontroll. Eller att du måste ha höga doser av inhalationskortison eller kortisontabletter för att astman ska vara kontrollerad. I så fall kan din allmänläkare remittera dig till specialistvården.

Bli inte orolig om du får en remiss till en specialist. Det behöver inte på något sätt betyda att din astma är så svår att du befinner dig i fara. Det betyder snarare att din nuvarande läkare är väldigt mån om att erbjuda dig en adekvat behandling och att hen inte har tillgång till andra behandlingsalternativ som du kan ha nytta av. Så ta detta som en ny möjlighet till ett friskare liv!

Det finns dessutom läkemedel för behandling av svår okontrollerad eosinofil astma som bara kan skrivas ut av en specialistläkare.

Ibland kan det ta tid att få komma till en specialist. Om det dröjer mycket länge kan du kontakta mottagningen för att påminna om din remiss. När du väl blir kallad till en specialistmottagning ska du inte bli förvånad om de börjar om utredningen från början. Även om din allmänläkare alltid skickar vidare din information till specialisterna vill man ändå säkerställa att man inte missade något under resans gång. På detta sätt kan man säkerställa en korrekt diagnos och därmed kunna ordinera den bästa behandlingen.

Olika sorters specialistläkare

Vanligtvis, beroende på var i landet man bor och vilka specialister som finns tillgängliga, får man en remiss till antingen en allergolog eller en lungläkare.

Allergolog

En allergolog är specialiserad på att utreda och behandla allergier och relaterade sjukdomar såsom astma och rinit.

Lungläkare

En lungläkare är specialiserad på lungsjukdomar och är därmed väl insatt i diagnosticering och behandling av astma.

I Sverige är det mycket vanligt att du blir omhändertagen av en Allergolog om du får en remiss.