Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

Symtom på astma

Hosta och andningsbesvär som utlöses av till exempel pollen, kyla, fysisk ansträngning och infektioner. Det kan vara symtom på astma. Det är lätt att bli orolig, särskilt i början av sjukdomen och vid kraftiga anfall. Men det är viktigt att inte drabbas av panik. Ju mer du vet om din sjukdom, desto bättre kan du hantera den och leva så normalt som möjligt.

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Hur känns det att ha astma?

”Det låter som en orgel” har någon beskrivit det. Andra beskriver det som ett tryck över bröstet eller som att ett band som dras åt runt bröstkorgen. Många tycker att deras andning blir pipande och väsande.

Långvarig, irriterande hosta och en ökad produktion av slem, särskilt efter förkylningar kan också vara symtom på astma. Eller att vakna upp på natten med hosta och/eller andnöd.
Symtomen kan variera från dag till dag och från vecka till vecka. Astman kan ha lugna perioder, för att sedan blossa upp igen och ge symtom.

När får man symtom på astma?

Det finns tidpunkter och situationer som oftare kan utlösa astmasymtom:

  • På natten eller tidigt på morgonen.
  • Efter kraftig ansträngning.
  • När du är i närheten av något som du är allergisk mot. Till exempel pollen och pälsdjur.
  • Vissa miljöer, till exempel rökiga lokaler och platser med starka dofter.
  • Kraftig kyla, särskilt när du anstränger dig.

Symtomen kan variera

Olika personer kan ha olika upplevelser av astma. Dina symtom kan också variera från gång till gång. Vissa dagar kan vara riktigt jobbiga, andra dagar känner du ingenting alls. Du kan till och med ha långa perioder utan problem, men det betyder tyvärr inte att din astma har gått över. Astma är oftast en kronisk inflammation.

Det är viktigt att du tar din medicin enligt ordination, även under perioder då du känner dig bättre. Astma som inte behandlas på rätt sätt kan ge kroniska skador på luftrören. Då kan du få större problem i framtiden.

Vissa dagar kan vara riktigt jobbiga, andra dagar känner du ingenting alls.

Symtomtrösklar

Dina symtom påverkas av vad du utsätter dig för, vilken typ av medicin du tar, hur noggrant du tar medicinen och hur du mår i övrigt. Man kan säga att du har olika symtomtrösklar.

Normal tröskel och normal belastning

När du mår normalt, din astma är välkontrollerad eller din allergi är under behandling – då klarar du av att utsätta dig för en viss mängd ämnen som du är överkänslig eller allergisk mot. Men om det finns för mycket allergiska ämnen i luften kan du trots allt få besvär. Du har då gått över en tröskel och symtomen kan bryta ut.

Ökad belastning och normal tröskel

En dag hamnar du kanske på en plats som inte är rökfri. Eller så finns det allergener i luften, till exempel pollen eller djurepitel. Näsan, ögonen och luftrören irriteras, men fortfarande klarar du dig utan några större besvär.

Men sedan kanske du hamnar bland människor som använder stark parfym. Eller så finns det fler allergiframkallande ämnen i luften. Det kan mycket väl bli droppen som får bägaren att rinna över och dina symtom börjar visa sig. Då kanske du tror att du inte tål starka dofter, men sanningen är snarare att du inte tål kombinationen av tobaksrök, parfym och andra allergiframkallande ämnen. Det är alltså den totala mängden av irriterande ämnen som framkallar dina besvär.

Normal belastning och sänkt tröskel

Det kan också hända att du lever som vanligt och inte utsätter dig för stora mängder av allergiframkallande och irriterande ämnen. Men du har ett tillfälligt sämre skydd. Kanske för att du har en pågående luftvägsinfektion, för att du inte tar din förebyggande medicin som du ska, eller något annat. Din tröskel blir då lägre än normalt och det behövs inte så mycket för att du ska känna av dina besvär.