Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Astrazeneca logotyp Astrazeneca logotyp

PEF-mätare

Att använda en PEF-mätare är ett enkelt sätt att själv kontrollera dina luftrör och hur mycket luft du kan andas ut. Om du ber din läkare skriver hen ett hjälpmedelskort och sedan kan du hämta mätaren helt kostnadsfritt på apoteket.

Senast uppdaterad:

21 mar 2022

Testa dig själv

För att förstå hur stora dina besvär är och hur de påverkar din vardag kan du göra vårt självtest.

Vad är en PEF-mätare?

PEF betyder Peak Expiratory Flow (maximalt utandningsflöde). Det är en liten mätapparat som närmast liknar ett kort, tjockt rör. Den mäter hur många liter per minut du kan andas ut under en snabb och kraftfull utandning. Då kan man mäta den maximala lufthastigheten vid utandning.

PEF-mätningar morgon och kväll i hemmet under en 2-veckorsperiod är en av undersökningarna din läkare kan använda när hen ställer diagnos av astma. PEF-mätaren ger läkaren en uppfattning om variationer i lungfunktionen under en längre period.

Du kan även använda PEF för att kontrollera om din lungfunktion är bra eller om den har förvärrats. Med hjälp av PEF-mätningen och en personlig astmabehandlingsplan från din läkare kan du vidta lämpliga åtgärder för att få tillbaka kontrollen över astman.

Hos friska individer och hos astmapatienter som är välbehandlade är luftrören helt öppna. Vid astma som inte är välkontrollerad eller välbehandlad är luftrören trånga. Det sker en sammandragning och luften har svårare att komma ut under den snabba och kraftfulla utandningen. Man får då ett lägre PEF-värde, eller en försämring av PEF-värdet från när astman var välkontrollerad. Det är en indikation på att luftrören inte mår bra.

PEF-mätaren ger läkaren en uppfattning om variationer i lungfunktionen under en längre period.

Skriv en astmadagbok

I början kan det vara värdefullt att mäta dina PEF-värden varje dag och göra regelbundna anteckningar – att skriva en astmadagbok. Då håller du koll på din astma, och det är också en värdefull hjälp för din läkare. Då blir det nämligen lättare att anpassa medicineringen efter hur du mår. Efter att tag kanske det räcker att du gör mätningarna lite då och då, till exempel innan du besöker din läkare eller under perioder då du känner dig något sämre, för att eventuellt ändra doseringen av dina mediciner.

Hur blåser jag i PEF-mätaren?

Det är enkelt att göra en PEF-mätning:

  • Sitt ner på en stol.
  • Titta rakt fram.
  • Andas in så djupt du kan, sätt munstycket mellan dina läppar (tänderna ska vila runt munstycket), slut läpparna runt röret så att ingen luft kan passera utanför munstycket och blås sedan ut så kraftigt som möjligt.
  • Blås tre gånger och skriv upp det bästa värdet i astmadagboken.

Det kan hända att din läkare bett dig att göra extra PEF-mätningar när du får symtomgenombrott, alltså när du känner att din astma plötsligt förvärrats. Vid dessa tillfällen är det viktigt att göra PEF-mätningar och skriva ner det bästa värdet, och därefter ta din snabbverkande luftrörsvidgande medicin efteråt. Efter 15 minuter blåser du tre gånger igen och noterar det bästa värdet.